Tarptautinė konferencija: akustiniai tyrimai svarbūs ir statybose, ir aviacijoje

2014-10-08

 

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultete vyko Tarptautinio FP7 mokslo projekto X-Noise EV dalyvių ir Europos aviacijos sąjungų tarybos (CEAS) akustikos darbo grupių kasmetinis susitikimas.

Tarptautinių ekspertų susitikimą lydėjo du susieti moksliniai renginiai. Pirmasis – tarptautinė konferencija „Akustinės pastatų ir jų aplinkos savybės“ („Acoustic Climate Inside and Outside of Buildings”) buvo skirta apsaugos nuo triukšmo bei jo poveikio gyvenamajai aplinkai mažinimo aktualijoms aptarti. Kitas renginys – CEAS / X-Noise tinklo seminaras „Orlaivių keliamo triukšmo mažinimas taikant oro srautų kontrolę bei aktyvius/lanksčius metodus“ („Aircraft Noise Reduction by Flow Control and Active/Adaptive Techniques”). Jame pristatyti naujausi vykdomų europinių ir nacionalinių aviacinio triukšmo valdymo mokslinių tyrimų rezultatai ir jų taikymo galimybės projektuojant orlaivius.

VGTU organizuotoje tarptautinėje konferencijoje buvo pristatytos pastatų apsaugos nuo triukšmo aktualijos. Pranešimai apžvelgė platų temų ratą: architektūrinė ir statybinė akustika, garsas mene ir architektūroje, akustikos srities standartai ir reglamentai, triukšmo poveikis žmogui, aplinkos ir oro transporto keliamo triukšmo mažinimas, kitas.

Konferenciją atidarė VGTU Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys, sveikinimo žodį susirinkusiems perdavė Architektūros fakulteto dekanas doc. dr. Liutauras Nekrošius. Tarp konferencijos svečių buvo orlaivių variklius gaminančios SAFRAN grupės kompanijos „Snecma“ atstovas, žinomų kompanijų „Rolls-Royce“ ir „Airbus“ atstovai, kitų pasaulinio lygio universitetų, institutų ir verslo kompanijų atstovai. Tai sudarė sąlygas prorektoriui A. Čeniui, dekanui L. Nekrošiui, renginių koordinatoriui A. Jagniatinskiui aptarti su minėtais svečiais ir kitais renginių dalyviais tolimesnio bendradarbiavimo bei dalyvavimo ES finansuojamuose projektuose gaires.

Buvo perskaityti Lietuvos sąlygoms aktualūs pranešimai apie įvairiose Europos šalyse taikomą pastatų apsaugos nuo triukšmo sistemą, pristatyti naujausi įvairios paskirties patalpų bei konstrukcijų akustinių tyrimų rezultatai, triukšmo poveikio nuo greta miestų veikiančių oro uostų mažinimo galimybės. Pranešėjas iš Vengrijos pristatė naujausius užbaigto projekto COST 0901, skirto harmonizuoti akustinius reikalavimus pastatams, tyrimų rezultatus. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje jau 10 metų sėkmingai praktikoje taikoma akustinio klasifikavimo sistema yra puikiai subalansuota Europiniame kontekste.

Didelį susidomėjimą kėlė kviestinio svečio, pasaulinio masto akustikos specialisto iš Brazilijos, prof. habil. dr. Samir N.Y. Gerges pranešimas apie garso poveikio subjektyvų įvertinimą taikant statistinius metodus. Be Lietuvos mokslininkų, konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė Vengrijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Ispanijos ir Brazilijos atstovai.

X-Noise EV yra europinis tinklinis projektas, kurio dalyviai įsipareigoja numatyti prioritetines kryptis ir koordinuoti Europos mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su triukšmu oro transporto srityje. Projektą vykdo tarptautiniu mastu pripažinti aviacijos triukšmo mokslininkai ir ekspertai atstovaujantys 29 organizacijas iš 21 šalies. Lietuvą šiame projekte atstovauja VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorija vadovaujama dr. Aleksandro Jagniatinskio.

CEAS įkurta 1993 metais. Šiuo metu ją sudaro 16 organizacijų ir 35 000 individualių narių. Tarybos nariai yra savo šalyse oreivystės ir kosminių tyrimų srityse pripažintos ir lyderiaujančios organizacijos. Keletas CEAS veiklos sričių yra susietos su X-Noise EV projekto darbo paketuose nagrinėjamais klausimais. Tarptautinio projekto X‑Noise EV ir CEAS darbo grupių metinis susitikimas Lietuvoje vyko pirmą kartą.


 

ŠaltinisVGTU naujienos


Susiję straipsniai:
Mažesnis garsas nereiškia didesnių statybos sąnaudų, reikia tik kokybiškesnio statybininkų darbo ir statybos produktų kontrolės