Paslaugos

Vadovaudamasi ES reglamente Nr. 305/2011 įteisintais Europos standartais ir kitais dokumentais, Akustikos laboratorija teikia tokias paslaugas:

  •  matuoja akustinius rodiklius pagal savo akreditavimo sritį;
  •  matuoja ir įvertina perduotų naudoti statinių apsaugos nuo triukšmo rodiklius, atlieką jų garso klasės įvertinimą išrašant garso klasifikavimo protokolą [žr. pastato garso klasė];
  • skaičiuoja ir projektuoja patalpas su reikiama akustine apdaila bei akustiniais ekranais;
  • rengia rekomendacijas triukšmui mažinti gyvenamojoje bei darbo aplinkoje ir projektuoja triukšmo mažinimo priemones;
  • rengia apsaugos nuo triukšmo darbų programas;
  • atlieka su triukšmu susijusių Europos direktyvų reikalavimų analizę ir ruošia naujus standartus bei matavimo metodikas;
  • konsultuoja nustatant optimalius statinių ir butų akustinius rodiklius pagal akustinio komforto sąlygas (akustines klases);
  • konsultuoja gyventojus ir organizacijas dėl padidėjusio triukšmo gyvenamosiose bei darbo patalpose;
  • konsultuoja garsą izoliuojančių bei sugeriančių medžiagų efektyvumo ir panaudojimo klausimais.

Natūriniai triukšmo matavimai atliekami visoje Lietuvoje.