Pastato garso klasė

Pastato garso klasės. Garso klasifikavimo protokolas

Pastatų sienų konstrukcijos turi gerai izoliuoti triukšmą sklindantį iš išorės ir iš gretimų pastato patalpų.
Perdangų konstrukcijos turi gerai izoliuoti ne tik oro, bet ir smūgio triukšmą.
Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių A, B, C, D ir E garso klasių (akustinio komforto) sistema.

A garso klasė  ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė
B garso klasė  pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė
C garso klasė  priimtino akustinio komforto sąlygų klasė
D garso klasė  nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė
E garso klasė  ribinio akustinio komforto sąlygų klasė

Šioms garso klasėms nustatyti yra naudojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės. Nustatyta pastato (jo elementų) garso klasė patvirtinama Garso klasifikavimo protokolu.

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C garso klasė.
Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E garso klasė.

Pastato išorės aplinkos garso klasė yra informacinio pobūdžio.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.

Garso klasifikavimo protokolai turi būti parengiami šiems pastatams:

  • gyvenamajam pastatui (daugiabučiai, dvibučiai namai);
  • gydymo paskirties pastatui;
  • mokslo paskirties pastatui;
  • trumpalaikio apgyvendinimo pastatui (viešbučiai, moteliai, kempingai).


Įėjimo durys į gyvenamąjį namą

Gyvenamojo namo fasadas

Nustatant pastato garso klasę (akustinį komfortą) įvertinami įvairūs pastato objektai.

Matavimai operacinėje

Matavimai gydymo paskirties pastato koridoriuje

Matavimai operacinėje