Apie mus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Termoizoliacijos mokslo instituto
akredituota ir notifikuota

AKUSTIKOS LABORATORIJA

 

Laboratorijos vadovas:

Technikos mokslų daktaras Aleksandras Jagniatinskis

tel.: 8 699 21998; 85 275 11 45

el. p.: akustika@vgtu.lt

Akustikos laboratorija daugiau nei 40 metų dirba pastatų statybinės akustikos ir triukšmo kontrolės gyvenamosios bei darbo aplinkos srityse. Atlieka laboratorinius ir natūrinius akustinių rodiklių akredituotus matavimus, pastatų garso klasifikavimą, aplinkos triukšmo monitoringą bei mokslo tyrimus.

Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) 1999-09-28 Akustikos laboratorijai įteikė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.28 ir patvirtino techninę kompetenciją akreditavimo srityje išvardytiems bandymams atlikti, žr. akreditavimo sritį Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) svetainėje.

Notifikuotos (paskelbtosios) laboratorijos statusą laboratorija įgijo 2009-10-02, kai NAB patvirtino VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto (Akustikos laboratorijos) kompetenciją atlikti termoizoliacinių medžiagų notifikuotus garso sugerties bandymus ir atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus, žr. notifikavimo sritį NAB svetainėje.

LABORATORIJOS VEIKLOS KRYPTYS


PASTATŲ STATYBINĖS AKUSTIKOS SRITIS
 • Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadų, pertvarų tarp butų oro garso izoliavimo matavimai natūrinėmis sąlygomis
 • Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų perdangų oro ir smūgio garso izoliavimo bei rodiklių matavimai natūrinėmis sąlygomis
 • Aidėjimo trukmės matavimai gyvenamųjų, visuomeninių bei kitos paskirties pastatų patalpose
 • Pastatų išorės aplinkos ir inžinerinės įrangos triukšmo matavimai
 • Išmatuotų akustinių rodiklių pagrindu atlieka

daugiabučio ar dvibučio namo,

gydymo paskirties pastato,

mokslo paskirties pastato,

viešbučio paskirties pastato

ir poilsio namų

garso klasės įvertinimą išrašant STR 2.01.07:2003 nurodytą garso klasifikavimo protokolą, kuris reikalingas statinių priėmimo Komisijai pagal STR 1.11.01:2010 3 priedo 11 p. pripažįstant pastatą tinkamu naudoti.

Konsultuojame specialistus ir gyventojus:

–     nustatant projektinę garso klasę;

–     garsą izoliuojančių bei sugeriančių medžiagų efektyvaus panaudojimo klausimais;

–     akustinio komforto sąlygų pagerinimo klausimais.

Gyventojų skundų dėl padidėjusio triukšmo gyvenamosiose patalpose tyrimas ir butų atitvarinių konstrukcijų (pertvarų ir perdangų) garso izoliavimo savybių nustatymas

Rengiamos rekomendacijos atitvarų garso izoliavimo savybėms gerinti.


STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ TYRIMAI
 • Statybinių medžiagų garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje
 • Laboratoriniai langų, durų, stiklo paketų ir atitvarinių konstrukcijų garso izoliavimo savybių matavimai aidėjimo kamerų komplekse
 • Elektrinių mašinų ir buitinių įrenginių garso galios nustatymas
 • Kelių triukšmo įrenginių (akustinių barjerų) akustinių savybių tyrimai aidėjimo kamerose ir akustinio efektyvumo nustatymas natūrinėmis sąlygomis
 • Lauko sąlygomis naudojamos įrangos triukšmo deklaruojamų dydžių garso galios nustatymas pagal 2000/14/EB (STR 2.01.08:2003)


KITI AKUSTINIAI MATAVIMAI IR TIRIAMIEJI DARBAI
 • Atlieka aplinkos triukšmo (gyvenamosios, automobilių, geležinkelio, orlaivių ir pramonės objektų) monitoringą
 • Matuoja visus triukšmo parametrus gamybinėse patalpose bei teritorijoje,  gyventojams ir organizacijoms rengia rekomendacijas triukšmui mažinti vidaus patalpose ir išorės aplinkoje
 • Laboratorijos specialistai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, technikos komiteto LST TK 31 „Akustika“ ir CEN/ISO darbo grupių veikloje

NAUDOJAMA ĮRANGA

 • LST EN ISO 354 reikalavimus atitinkanti 210 m3 tūrio aidėjimo kamera, kurioje atliekami medžiagų ir konstrukcijų garso sugerties, mašinų bei buitinių prietaisų garso galios matavimai ir moksliniai tyrimai.
 • LST EN ISO 10140 serijos reikalavimus atitinkantis horizontaliai gretimų 101 m3 ir 65 m3 tūrio aidėjimo kamerų kompleksas, kuriame atliekami atitvarų (langų, stiklo paketų, durų ir pertvarinių konstrukcijų) oro garso izoliavimo rodiklių matavimai ir moksliniai tyrimai.
 • Mobilioji dviejų kanalų ilgalaikio garso analizavimo stotis aplinkos triukšmo monitoringui.
 • Metrologiškai įteisinta garso sužadinimo ir analizavimo įranga.

Aidėjimo kamera

LST EN ISO 354  standarto reikalavimus atitinkanti 210 m3 aidėjimo kamera.


Interferometras

EN ISO 10534-1 standarto reikalavimus atitinkantis akustinis interferometras.


Akustikos laboratorijos paskelbtosios (notifikuotos) veiklos sritisAktuali akreditavimo sritis ir Atitikties įvertinimo sritis