2020 m. Tarptautiniai garso metai (IYS 2020)

2020 TARPTAUTINIAI GARSO METAI TĘSIASI 2021

Kadangi koronaviruso (COVID-19) pandemija jau lemia kelių tarptautiniams garso metams organizuojamų renginių atidėjimą, IYS 2020 valdymo komitetas paskelbė šį pareiškimą: Labai gaila, kad koronaviruso paplitimas visame pasaulyje sutapo su Tarptautinių garso metų pradžia. Mes visi suprantame, kad sveikata yra svarbiausias mūsų prioritetas ir kad labai svarbu laikytis Pasaulio sveikatos organizacijos ir Nacionalinių sveikatos institucijų nurodymų ir apribojimų. Tarp šių apribojimų yra nereikalingų kelionių sumažinimas ir didesnių grupių susibūrimų atšaukimas. Šios priemonės jau galioja daugelyje šalių ir negalime numatyti, kiek laiko jos tęsis.
sužinoti plačiau

Mūsų gyvenimo garsai – Antonio Fischetti režisuotas filmas, rodantis mūsų gyvenimo garsų aspektus, sukurtas Tarptautinės akustikos komisijos, skirtas 2020-2021 Tarptautiniams garso metams.

___________________________________________________________________________

Tarptautiniai garso metai (International Year of Sound) yra pasaulinė iniciatyva, kuria siekiama pabrėžti garso ir susijusių mokslų bei technologijų svarbą visai visuomenei. Tarptautinius garso metus sudarys koordinuota veikla re­gioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Šia veikla bus siekiama skatinti supratimą apie svar­bų vaidmenį, kurį garsas vaidina visais mūsų visuo­me­nės gyvenimo aspektais, visame pasaulyje. Ši veikla taip pat paskatins suprasti triukšmo kontrolės poreikį gamtoje, sukurtoje aplinkoje ir darbo vietoje.

Garsas vaidina svarbų vaidmenį vykdant bet kokią žmogaus veiklą, o akustika naudojama beveik visose šiuolaikinės visuomenės srityse. Susijusios sritys apima aeroakustiką, garso ir signalo apdo­ro­jimą, architektūrinę akustiką, bioakustiką, elektroakustiką, aplinkos triukšmą, muzikinę akustiką, triukšmo valdymą, klausą ir psichoakustiką, fizinę akustiką, kalbėjimą, ultragar­są, povandeninį garsą ir vibraciją. Garsas yra svarbi bendravimo tarp žmonių dalis – kalba, kaip per­spėjimo garsas, taip pat muzika ir kūrybiniai garsai. Vis dėlto nerimaujama dėl per daug garso, kuris vėliau tampa triukšmu ir turi būti kontroliuojamas, kad būtų užtikrinta priimtina ir saugi gyvenimo ir darbo aplinka.

Apie garso metus

Tarptautiniai garso metai (IYS 2020) yra visuotinė iniciatyva, skirta pabrėžti garso svarbą visais gy­venimo žemėje aspektais ir padės suprasti su garsu susijusias problemas nacionaliniu ir tarptau­tiniu lygiais.

Įkvėpta „La Semaine du Son“ („Garso savaitė“) laimėjimų ir, savaime suprantama, kaip svarus indėlis į UNESCO 2017 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją 39 C/49 „Garso svarba šiandieniniame pasaulyje: geriausios praktikos skatinimas“, Tarptautinė akustikų komisija (ICA) telkia savo vals­tybes nares ir tarptautinius filialus, siekdama skatinti gerosios patirties sklaidą, kad 2020‑ieji būtų paskelbti Tarptautiniais garso metai (IYS 2020).

Kai kurias detales apie „IYS 2020“ pagrindus, struktūrą, rėmimo galimybes galite rasti ICA prezi­dento 2019 m. gegužės mėn. Informaciniame biuletenyje.

Garso metai bus minimi renginiais, vykstančiais regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Renginių sąrašą rasite [čia].

Atidarymo ceremonija. 2020 m. sausio 31 d., Prancūzija

Tarptautinių garso metų atidarymo ceremonija vyks 2020 m. sausio 31 d., penktadienį. Šis renginys vyks „Le Grand Amphithéâtre“, Sorbonos universitete, Paryžiuje.

Norėdami pamatyti programos projektą, spustelėkite šią nuorodą: IYS atidarymo ceremonija

Vieta: Sorbonos universitetas, Paryžius, Prancūzija

Atsakinga organizacija: ICA (International Commision for Acoustics)

Susisiekti: Marion Burgess, info@sound2020.org